Vevera, BN 4762

Vevera, BN 4762

Fertigstellung: 
12.2017

Vevera, DH-43

H=33,51m
Q= 800 l/s
P= 239 kW

Produktkategorie: 
Diagonal Turbinen